Geschiedenis


Den Dolder

   1912-2012     100 jaar Den Dolder


Ontstaan van het dorp


Den Dolder is een jong dorp, rond 1900 ontstaan uit een gelijknamig gehucht in de gemeente Zeist.

In 1863 werd de spoorlijn Utrecht Amersfoort aangelegd. Deze spoorlijn maakte het interessant voor bedrijven en instellingen zich hier te vestigen

Veel gronden in de omgeving van Den Dolder waren eigendom van de familie Boissevain. Van hen kocht Dhr.C. Pleines in 1902 gronden langs de spoorlijn om de zeepfabriek te bouwen. Ook het terrein van wat nu golfbaan is was van de fam. Boissevain. Begrensd aan de noordkant door de Soestdijkerweg, aan de westkant door de Dolderse wegen verder grenzend aan de WillemArntszhoeve, een stuk grond volledig in bezit van Boissevain.


De vestiging van de zeepfabriek De Duif in 1902 gaf een sterke impuls aan de groei van de nederzetting, die door de gemeente Zeist nog tot in 2009 een buurtschap werd genoemd. Enkele jaren na de komst van de zeepfabriek werd in 1906 de Willem Arntsz Hoeve gesticht, een psychiatrische instelling. Een derde belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van Den Dolder.

Tegenwoordig een onderdeel van de overkoepelende instelling voor geestelijke gezondheidszorg Altrecht.


Zo ontstond in enkele jaren tijd uit een groepje huizen een plaats die ook een naam moest krijgen. Toen in 1910 de Nederlandse Centrale Spoorwegmaatschappij voorstelde het nieuwe station Den Dolder te noemen, suggereerde de directeur van De Duif hiervoor de naam ‘Duivenhorst’. De gemeenteraad van Zeist koos uiteindelijk op 1 februari 1912 officieel voor de naam ‘Den Dolder’. Dit is een historische naam, die al uit de zeventiende eeuw bekend is.


De komst van de zeepfabriek De Duif naar Den Dolder betekende het einde voor de arbeiderskolonie in de vrije natuur, zoals die pater Albertus Weyers voor ogen stond. Tegelijkertijd leidde de bouw van de fabriek echter tot het ontstaan van het huidige dorp. Zonder overdrijving kan men daarom stellen dat Christoph Pleines (1857-1936), de stichter van de fabriek, de belangrijkste man is uit de geschiedenis van Den Dolder.

Zijn fabriekscomplex heeft later verschillende andere bedrijven gehuisvest, het ontwikkelde zich na de komst van Remia tot het ‘sauzenhart van Nederland’.

Den Dolder trok dankzij de centrale ligging en de lage grondprijzen na de tweede wereldoorlog meer bedrijven aan, waaronder de bekende firma Overtoom, die zich hier vanuit Amsterdam vestigde.


In een periode van 100 jaar is een gehucht, gelegen op de heide met zandverstuivingen en bewoond door enkele tientallen personen, uitgegroeid tot een levendig dorp, verscholen in het groen, met ruim 4300 inwoners.


"Binnenhof"

Boerderij "Binnenhof" is in 1927 gebouwd. Het heette tot 1934 "Prinsenhoeve" daarna werd het Binnenhof genoemd. De eigenaar, Dhr. Boissevain liet namelijk een tekening maken van een boerderij met 2 zijgebouwen en een open schuur tegenover de boerderij. Deze gebouwen omsloten dus een soort binnenplaats die er nu nog is. Het is vanaf 1955 een modelboerderij geweest en diende voor het nemen van voederproeven met runderen, varkens en pluimvee. Dhr. Boissevain is in 1941 overleden en de weduwe, Mw. Boissevain-Ter Poorten is in 1950 hertouwd met Dhr. Stuyvesant Meijen en zij hebben nog tot 1974 in de villa gewoond. Het heeft daarna een aantal jaren leeg gestaan. 

In 1977 is de naast de hoofdvilla gelegen voormalige stal ook tot woning verbouwd.

In november 2008 zijn wij in de hoofdvilla komen wonen en hebben het pand helemaal verbouwd en opgeknapt.


Golfsocieteit De Lage Vuusche

Eind jaren 90 zijn de weilanden omgetoverd tot een mooie natuurlijke golfbaan, geopend in 2000 door prins Johan Friso

Otto Schoemaker ook voormalig eigenaar van "Binnenhof" is de grondlegger van de aanleg van Golfbaan de Lage Vuursche. Hij is o.a. graszode kweker geweest op de afgegraven gronden rondom het Binnenhofcomplex. De golfbaan ligt op puur zand! Dat is uniek in Nederland!